โถจ่ายน้ำหวานขนาดรูปทรงต่างๆ

โถจ่ายน้ำหวาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำหวานให้เย็นอยู่เสมอ และเมื่อตั้งการที่จะกดน้ำหวานมาดื่มก็สามารถน้ำแก้วมารองตรงก๊อกด้านล่างของตัวโถจ่ายน้ำหวานแล้วกดเปิดเพื่อให้น้ำหวานไหลลงมายังแก้วคล้ายกับการเปิดก๊อกน้ำที่บ้าน สะดวกสบายไม่ต้องนั่งชงน้ำหวานทีละแก้ว เนื่องจากปริมาณของโถที่มีขนาดใหญ่สามารถเก็บน้ำหวานได้ในปริมาณที่มาก Continue reading โถจ่ายน้ำหวานขนาดรูปทรงต่างๆ